Wewerken

Voor wie?

wewerken is er voor mensen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

wewerken is er voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar tot aan pensioenleeftijd die willen participeren en hierbij ondersteuning nodig hebben. Om wie het ook gaat of wat de beperkingen of belemmeringen ook zijn, we zijn er om mensen weer zelfstandig te laten participeren in de maatschappij. Wij gaan hierbij uit van de eigen kracht en kijken samen waar de mogelijkheden liggen. Samen werken we ernaartoe dat de cliënt zo snel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven pakt en weer zo zelfstandig mogelijk deel kan uitmaken van de maatschappij.

Re-integratie


Heb je een afstand tot de arbeidsmarkt en wil je (weer) aan het werk? Ben je op zoek naar een passende betaalde baan en heb je daar nog wat steun en kennis bij nodig? Bij wewerken gaan we samen met je aan de slag en helpen we je verder.

Re-integratie gaat om mensen die op zoek zijn naar betaald werk en weer willen deelnemen aan de maatschappij. Samen kijken we welke functies en banen geschikt zijn en hoe we eventuele belemmeringen weg kunnen nemen. Welke kennis en vaardigheden heb je dan nog nodig? We bieden begeleiding bij het vinden van een baan, maar bijvoorbeeld ook als je weer gaat solliciteren. En heb je eenmaal een passende baan gevonden? Ook dan zijn wij er voor je wanneer je ondersteuning nodig hebt om succesvol te kunnen blijven functioneren in die baan.

Traject


Na aanmelding volgt een uitgebreide intake. Aan de hand van een checklist en jouw persoonlijke doelen en behoeften stelt je begeleider met jou samen een plan op. Onderdeel van de intake is een vragenlijst waarmee je kernkwaliteiten in beeld worden gebracht.

De voortgang van jouw doelen worden vastgelegd in een werkmap. Je begeleider is er voor vragen, maar ook voor meer inzicht in je mogelijkheden en problemen. Een werkervaringsplek wordt in eerste instantie aangegaan voor 3 maanden, met een maximale uitloop naar 12 maanden. Daarna kijken we of er voldoende voortgang is geboekt en of voortzetting kan bijdragen aan jouw arbeid inzetbaarheid. Het kan ook zijn dat we met jou samen besluiten om hierbij andere hulp in te schakelen.